ХIX Міжнародна науково-практична конференція
"ІДЕЇ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО
І НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ І НАУКИ"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

 

Програмний комітет конференції

Голова

МИХАЙЛО ЗАГІРНЯК
(академік Національної академії педагогічних наук України, д.т.н., проф., ректор КрНУ)

Співголови

О. М. Пономаренко (академік НАНУ )

М. В. Гриньова (академік НАНУ)

Ю. І. Залевський (перший заступник директора ІМЗО МОН України)

Члени комітету

В. Никифоров
М. Дримал
С. В. Гаркуша
Г. Ф. Москалик
А. М. Пирог
С. М. Шевчук
О. О. Горб
В. П. Олійник
О. Б. Супруненко
А. П. Гайшинська


 

КрНУ © 2021