ХVIII Міжнародна науково-практична конференція
"ІДЕЇ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО
І НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ І НАУКИ"


ДО 100-РІЧЧЯ НАН УКРАЇНИ ТА 155-РІЧЧЯ АКАДЕМІКА В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

 

Програмний комітет конференції

Голова

МИХАЙЛО ЗАГІРНЯК
(академік Національної академії педагогічних наук України, д.т.н., проф., ректор КрНУ)

Співголова

ВАСИЛЬ КРЕМЕНЬ
(академік Національної академії наук України, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, д.філос.н., проф. )

Заступники голови

ОЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕНКО
(академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, д.геол.н., проф., директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України)

БОРИС СТОГНІЙ
(академік Національної академії наук України, д.т.н., проф.)

ОЛЕКСАНДР КИРИЛЕНКО
(академік Національної академії наук України, д.т.н., проф.)

Члени комітету

МАРЕК ВОЧОЖКА
(к.т.н., проф., ректор Інституту технологій і бізнесу, м. Чеське Будейовіце (Чехія)

МАРЕК ДРИМАЛ
(к.т.н., проректор з розвитку та інформатизації Університету Матея Бела, м. Банська Бистріца (Словаччина)

СЕРГІЙ ГАРКУША
(д.т.н., проф., проректор з наукової роботи Полтавського університету економіки і торгівлі

СЕРГІЙ ШЕВЧУК
(д.геог.н., доц., проректор з наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка)

ОЛЕГ ГОРБ
(к.с.-г.н., доц., проректор з науково-педагогічної, наукової роботи та міжнародних зв'язків Полтавської державної аграрної академії)

О. Б. Супруненко

І. А. Піддубний

Г. Ф. Москалик

Секретар

ТЕТЯНА РОТАЙ
(аспірантка кафедри біотехнологій та біоінженерії КрНУ)
 

КрНУ © 2018