ХVII Міжнародна науково-практична конференція
"ІДЕЇ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО
І НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ І НАУКИ"Правила оформлення тез статей

Обсяг тез - одна повна сторінка А4 з анотацією (до 5 рядків) англійською мовою. Редактор Microsoft Word, стиль звичайний, ТіmesNewRoman, 12.

Назва тез друкується великими напівжирними літерами, вирівнювання по центру.Прізвище, ініціали та назва організації набираються у наступному рядку напівжирним курсивом, вирівнювання ліворуч.

Основний текст починається через один інтервал післяавторів. Міжрядковий інтервал одинарний, усі поля 2 см, відступ 1,25. Вирівнювання по ширині. Література - через інтервал після основного тексту за вимогами ДСТУ8302:2015.

Скановані тези до друку не допускаються.

Можливий мультимедійний супровід доповідей.

Завантажити приклад оформлення тез

 

КрНУ © 2017