ХVII Міжнародна науково-практична конференція
"ІДЕЇ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО
І НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ І НАУКИ"Правила оформлення тез статей

Обсяг тез - одна повна сторінка А4 з анотацією (до 5 рядків) англійською мовою. Редактор Microsoft Word, стиль звичайний, Тіmes New Roman, 12.

Назва тез друкується великими напівжи-рними літерами, вирівнювання по центру. Прі-звище, ініціали та назва організації набира-ються у наступному рядку напівжирним кур-сивом, вирівнювання ліворуч.

Основний текст починається через один інтервал після прізвищ авторів. Міжрядковий інтервал одинарний, усі поля 2 см, відступ 1,25. Вирівнювання по ширині.

Скановані тези до друку не допускаються.Завантажити приклад оформлення тез

 

КрНУ © 2018