ХVIII Міжнародна науково-практична конференція
"ІДЕЇ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО
І НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ І НАУКИ"


ДО 100-РІЧЧЯ НАН УКРАЇНИ ТА 155-РІЧЧЯ АКАДЕМІКА В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

 

ФОРМИ ТА УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ


- очна (виступ)

- напівочна (скайп-мітинг)

- заочна (без виступу)

Мультимедійний супровід доповідей гарантовано.

Внесок за участь у НПК складає 250 грн, з урахуванням вартості збірника тез, сертифіката учасника, представницьких витрат тощо. Кращі доповіді буде рекомендовано до друку у фахових виданнях - наукових журналах "Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського", "Екологічна безпека" та "Environmental problems".

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:


Картка ПриватБанку 5168 7556 3059 2968,
отримувач: Катя Орлова,
призначення платежу: поповнення рахунку

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:


1. Зареєструватися на сайті конференції http://vernadsky.kdu.edu.ua/reestr_form.php
2. Надіслати до 12.04.18 на електронну пошту оргкомітету конференції: vernadskykrnu@gmail.com
2.1 заповнену заявку учасника конференції;
2.2 тези доповіді для видання збірнику;
2.3 скан-копію квитанції про сплату. 

КрНУ © 2018